Anders Karol

Urodził się w Błoniu. Był bratem generała broni Władysława Andersa i Tadeusza Andersa. Uczęszczał do szkoły realnej w Warszawie, potem od 1908 do Szkoły Handlowej w Kownie. 
Jesienią 1912 wstąpił do Armii Imperium Rosyjskiego, jako jednoroczny ochotnik 3 pułku ułanów w Wołkowyszkach. W 1913 odbywał praktykę rolną w majątku swego ojca. Po wybuchu I wojny światowej od 1 sierpnia 1914 służył w armii rosyjskiej. Od listopada 1917 w szeregach 1 pułku ułanów w składzie I Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbora–Muśnickiego. 
W lipcu 1918 po rozbrojeniu i demobilizacji I Korpusu przybył do Warszawy, skąd 1 września 1918 wyjechał w kieleckie, gdzie wziął udział w formowaniu 1 pułku ułanów krechowieckich, a następnie w jego szeregach, w stopniu porucznika kawalerii, walczył na wojnie z bolszewikami. Odznaczył się 29 maja 1920 w szarży pod Wołodarką, gdzie został ciężko ranny, jak również 17 października 1920 pod Ołyką. Odznaczony za okazane męstwo na polu walki Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 
Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełni funkcję zastępcy dowódcy 1 puł, a od 9 do 12 września 1939 dowódcy 2 pułku ułanów grochowskich. Następnie do kapitulacji 6 października 1939 dowódca 1 puł. 29 września 1939 został ranny. Po bitwie pod Kockiem znalazł się w niewoli niemieckiej. Przebywał m.in. w obozie w Murnau. Za kampanię wrześniową otrzymał Order Virtuti Militari 4 Klasy. 
Po odzyskaniu wolności i zakończeniu wojny w maju 1945 wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do 2 Korpusu Polskiego. Do rozwiązania 2 Korpusu był zastępcą dowódcy 16 Pomorskiej Brygady Piechoty. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii i rozwiązaniu 2 Korpusu pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Zmarł 4 lipca 1971 w Penley. Pochowany na cmentarzu przy Welford Rd. w Leicester


2020-02-27 18:19:58
Urodził się w Husiatynie. Należał do Drużyn Strzeleckich w Tarnopolu w latach 1912–1914. 
Po wybuchu I wojny światowej służył w armii austriackiej od sierpnia 1914 do października 1918. Od 2 listopada 1918 w Wojsku Polskim, w 1, potem w 5 pułku piechoty Legionów. Podczas wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 uczestniczył w obronie Lwowa. 
2020-02-27 18:58:16
Urodziła się 20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach (wieś w powiecie radomskim). Jako uczennica Gimnazjum im. Marii Gajl w Radomiu działała aktywnie w harcerstwie, a w 1915 wstąpiła do tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej.....
2020-02-26 16:26:02
Urodził się 20 maja 1897 we wsi Olszowa w powiecie kępińskim.
W 1915 został wcielony do armii niemieckiej i wziął udział w I wojnie światowej. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. W 1919 roku ukończył wojenny kurs dla oddziałów szturmowych w Belgii i kursy kreślarsko-budowlane. Od 1919 roku w Wojsku Polskim. Służył najpierw w 12 pułku piechoty, a następnie w 70 pułku piechoty. Na froncie wojny polsko-bolszewickiej walczył od 1919 do października 1920 roku jako dowódca kompanii, a następnie batalionu. 
2020-02-27 18:13:18

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się