Barański Władysław

Urodził się w Krościenku nad Dunajcem.
Egzamin maturalny złożył w 1916 i od tego roku służył w armii austriackiej na froncie włoskim, walczył również w powstaniu wielkopolskim. W Wojsku Polskim służył w 3 pułku Strzelców Wielkopolskich i 57 pułku piechoty wielkopolskiej, w tym podczas wojny polsko-bolszewickiej. W czasie walk z bolszewikami został ranny, w 1921 otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Dwukrotnie, w 1920 i 1921, został uhonorowany Krzyżem Walecznych. Po służbie wojskowej studiował leśnictwo w SGGW, którą ukończył w 1923 z tytułem inżyniera leśnika. 
Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Warszawy, gdzie uczestniczył w pracach konspiracyjnej Delegatury Rządu na Kraj jako członek Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach Departamentu Rolnictwa. 
2020-02-27 18:38:37
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko–bolszewickiej w stopniu porucznika w szeregach 19 pułku artylerii polowej. Za swoje czyny wojenne otrzymał Order Virtuti Militari. Został awansowany do stopnia kapitana artylerii ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919. 
2020-02-27 18:25:04
Urodził się w Koluszkach. Absolwent Szkoły Technicznej w Chełmie. W 1917 jako ochotnik wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji. 
2020-02-27 19:42:08
Stanisław Jan Arczyński urodził się 24 czerwca 1895 w Luboszewach. W latach 1907–1914 uczęszczał do gimnazjum w Warszawie. Po wybuchu I wojny światowej, wstąpił w 1915 do Aleksandrowskiej Szkoły Inżynierii w Kijowie. Od 1916 do grudnia 1917 służył jako oficer w rosyjskim 4 batalionie saperów. Następnie wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji, w którym służył w 1 baonie pontonowym. Uczestniczył wówczas w walkach z bolszewikami. Po rozwiązaniu Korpusu był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i należał do organizacji „Zarzewie”. 
2020-02-27 18:23:19

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się