Bednarski Stanisław

Urodził się w Płoskirowie, a od 1902 zamieszkał w Radomiu. Tu wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Powołany do armii rosyjskiej, ukończył w niej szkołę podoficerską. Od 1907 pracował w Lublinie jako urzędnik kolejowy. Po wybuchu I wojny światowej ponownie wcielony do armii rosyjskiej. W sierpniu 1916 uzyskał stopień podporucznika. W grudniu 1918 wstąpił do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do 11 pułku ułanów legionowych. Na stanowisku dowódcy szwadronu walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej. Szczególnie odznaczył się podczas zdobywania Wilna, gdzie na czele swojego szwadronu przyczynił się do zdobycia koszar. Za czyn ten odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 
Zmarł we Lwowie.

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 3731
2020-02-27 18:44:13
Urodził się 20 lutego 1894 w Rzeszowie. Od listopada 1918 służył w odrodzonym Wojsku Polskim. Do stycznia 1919 brał udział w obronie Lwowa jako dowódca odcinka II Grupy Operacyjnej, a następnie pułku Strzelców Lwowskich
2020-02-27 19:28:08
Służył w wojsku rosyjskim w latach 1914–1918. Był oficerem w I Korpusie Wschodnim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 1917 roku. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Jako oficer 2 pułku piechoty Legionów wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za wybitne męstwo okazane na polu walki był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 
2020-02-27 18:26:18
Urodził się w Husiatynie. Należał do Drużyn Strzeleckich w Tarnopolu w latach 1912–1914. 
Po wybuchu I wojny światowej służył w armii austriackiej od sierpnia 1914 do października 1918. Od 2 listopada 1918 w Wojsku Polskim, w 1, potem w 5 pułku piechoty Legionów. Podczas wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 uczestniczył w obronie Lwowa. 
2020-02-27 18:58:16

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się