Bieńkowski Tadeusz

Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej z 9 czerwca 1919 roku. Początkowo w wojsku austriackim. W I pierwszej wojnie światowej walczył na froncie rosyjskim, a następnie na froncie południowym, gdzie trafił do niewoli francuskiej. Do Polski wrócił z Błękitną Armią gen. Hallera. 
Od 23 marca 1919 roku służył w 15 pułku piechoty „Wilków” w Bochni, a potem w Dęblinie, gdzie dowodził 3 kompanią. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za utrzymanie pozycji przy przytłaczającej przewadze wroga odznaczony został Krzyżem Walecznych. Od czerwca 1920 przez 13 miesięcy więziony. 
Od 1932 roku do wybuchu II wojny światowej w 38 pułku piechoty Strzelców Lwowskich w Przemyślu. We wrześniu 1939 roku trafił do niewoli radzieckiej, z której udało mu się zbiec, a następnie do niewoli niemieckiej – więziony kolejno w obozach: Arnswalde (numer jeniecki: 1297/II B) i Gross-Born. 


2020-02-27 18:54:01
W 1915 został wcielony do armii rosyjskiej. Brał udział w walkach na froncie rosyjskim i niemieckim. W grudniu 1917 wstąpił do I Korpusu Polskiego. Za udział w walkach z bolszewikami został odznaczony Amarantową Wstążką. 
2020-02-27 18:10:36
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko–bolszewickiej w stopniu porucznika w szeregach 19 pułku artylerii polowej. Za swoje czyny wojenne otrzymał Order Virtuti Militari. Został awansowany do stopnia kapitana artylerii ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919. 
2020-02-27 18:25:04
Urodziła się 20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach (wieś w powiecie radomskim). Jako uczennica Gimnazjum im. Marii Gajl w Radomiu działała aktywnie w harcerstwie, a w 1915 wstąpiła do tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej.....
2020-02-26 16:26:02

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się